Perdonade, sombras quiridas, si eu ouso turbar o tranquilo sosego... [López Ferreiro] Read More